Srebro? A może czekoladka? – cz. 2

Inwestycja w srebroPrzed Wami kolejna dawka informacji o srebrze. W poprzednim artykule mogliście się dowiedzieć m.in. o tym, jak dużo jesteśmy w stanie zapłacić za 3-kilogramową sztabkę srebra oraz jakie szanse ma 10 uncji tego metalu w starciu z tabliczką czekolady. Ponadto odpowiedzieliśmy na pytanie dlaczego srebro stoi w cieniu złota, jaki jest popyt i podaż oraz jak można inwestować w ten cenny kruszec. Druga część artykułu skupia się z kolei na czynnikach kształtujących cenę srebra. Omawiamy w niej rynkową relację złota i srebra, a także jaki wpływ na ich wycenę mają waluty oraz stopy procentowe. Zwróciliśmy również uwagą na istotne zmiany w gałęziach przemysłu, które mogą w dużym stopniu przyczynić się do wzrostu popytu na srebro.

Kiedy warto mieć srebro w portfelu?

Tak wyglądała głowa ryczącego lwa 600 lat p.n.e.

Złoto i srebro. Te dwa surowce od lat stanowią fundament pieniądza. Srebro jako środek płatniczy stosowane było już w starożytnym Egipcie od ok. 800 roku p.n.e. Za najstarszą znalezioną monetę świata uznano natomiast lidyjski szekel króla Alyattesa II. Jej pochodzenie datuje się na 600 rok p.n.e. Została wykonana w stopie złota i srebra. Na jej awersie widnieje głowa ryczącego lwa. Ta niepozorna moneta, ważąca 14,1 g, miała naprawdę wielką wartość. Niektórzy twierdzą, że była odpowiednikiem miesięcznej pensji. Są też tacy którzy wyceniali ją na 11 owiec lub 10 kóz 🙂

Do czasów pierwszej wojny światowej funkcjonował parytet surowców. Oznaczało to, że standardowa jednostka pieniądza była odpowiednikiem wartości określonej wagi metalu, np. złota. Co ciekawe, nawet komunistyczne władze PRL, zarządzając wymianę pieniędzy (denominację) w 1950 roku, oparły wartość jednej nowej złotówki na 0,222168 g złota. W dzisiejszych czasach władze decydują się jednak na kroki, które „niszczą” walutę. Powszechne stało się już tzw. „drukowanie pustego pieniądza”, czyli zwiększanie ilości pieniędzy na masową skalę, któremu nie towarzyszy wzrost ilości towarów na rynku. Nie mają one również żadnego fizycznego pokrycia. Posiadamy więc w portfelu coś, czego wartość nie jest oparta na niczym materialnym. Jaki ma to wpływ na gospodarkę? W krótkim terminie nawet pozytywny, ponieważ większa ilość gotówki powoduje wzrost ilości sprzedanych produktów. Konsekwencją tego jest wzrost produkcji w firmach oraz zwiększenie zatrudnienia, aby sprostać rosnącym zamówieniom. Jednak w długim terminie sprawy nie wyglądają już tak dobrze. Wpływ takich działań jest bardzo skomplikowany i ciężki do przewidzenia, ale teoretyzując w dużym uproszczeniu: dodruk pieniądza przyśpiesza inflację, która z kolei powoduje wzrost rentowności obligacji i spadek ich wartości, co powoduje kłopoty państw z bieżącą obsługą swojego długu, co może spowodować kaskadę bankructw i panikę na giełdach. Jak to wygląda w praktyce? Na dzień dzisiejszy mamy już dodruk pieniądza na masową skalę poprzez programy luzowania ilościowego (quantitative easing), budzącą się do życia inflację, niespotykany dotąd przyrost długu oraz absurdalną sytuację na rynku obligacji, których rentowności są sztucznie utrzymywane na niskich poziomach przez banki centralne. Można więc powiedzieć, że jesteśmy świadkami „pompowania” kolejnej bańki finansowej, której pęknięcie może doprowadzić do ogromnego kryzysu. A w takich warunkach dobrze mieć srebro w swoich aktywach.

Czy wiesz że…

Najdroższa moneta świata wyceniana jest na ok. 10 milionów dolarów! Jest nią Flowing Hair Liberty z 1794 r. Historia głosi, że jest to pierwszy wybity dolar amerykański.

Srebro vs Złoto

Dlaczego skupiamy się na analizie srebra, a nie złota? Powód znajduje się na poniższej grafice, która prezentuje korelację tych dwóch metali szlachetnych.

Analiza srebra i złota

Średnio na każdą zmianę ceny złota o 1% odpowiada zmiana kursu srebra o ponad 1% czy to w górę, czy w dół. Wniosek? Kiedy decydujemy się na inwestycję w metale szlachetne, wzrostowi cen złota będzie odpowiadać mocniejszy wzrost na srebrze. Powyższy wykres jest tego przykładem. Niebieska linia odzwierciedla kurs kontraktów na srebro SI.F, natomiast różowa kurs złota GC.F na przestrzeni ostatnich 30 lat. Kiedy na rynku pojawią się więc czynniki przemawiające za wzrostem cen złota, warto rozważyć zakup srebra. Przełoży się to na większą stopę zwrotu. Z drugiej jednak strony należy być ostrożnym podczas negatywnych informacji mających wpływ na spadek cen metali szlachetnych. Wtedy srebro będzie tracić w większym stopniu aniżeli złoto.

Czy wiesz że…

Srebro od dołka w 2008 r. do szczytu w 2011 r. dało zarobić około 530%. W tym samym czasie złoto wzrosło „jedynie” o ok. 270%.

Waluta, a metale szlachetne

Waluta jest jednym z najważniejszych czynników, który ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na cenę metali szlachetnych. W skali światowej największą zależność widzimy w zestawieniu z dolarem amerykańskim (USD), gdyż właśnie w nim wyrażane są ceny głównych surowców. Waluty w ujęciu ekonomicznym są bardzo ważnym łącznikiem pomiędzy poszczególnymi mechanizmami globalnej gospodarki. Dobrze widoczne to jest w czasie podejmowania decyzji przez banki centralne odnośnie stóp procentowych. W teorii jeśli w jednym kraju rosną stopy procentowe, a w drugim nie, to waluta nr 1 powinna się umacniać względem waluty nr 2. Obecnie świetnie jest to widoczne na przykładzie dolara, którego wspiera FED zacieśnieniem polityki monetarnej (wzrost stóp). Pozostałe główne banki centralne natomiast nadal pozostają ze swoimi stopami procentowymi na rekordowo niskich poziomach. Dzięki temu dolar w ostatnim czasie umocnił się względem większości innych walut.

Waluty oddziałują również na ceny metali szlachetnych. Przykładowo australijski dolar jest bardzo mocno skorelowany z trendem panującym na złocie, ponieważ kraj ten jest jednym z największych producentów złota. Korelacja taka występuje również pomiędzy złotem, a frankiem szwajcarskim (CHF), ponieważ waluta ta uznawana jest przez inwestorów, podobnie jak „żółty metal”, jako bezpieczna przystań. Wzrost kursu franka szwajcarskiego powinien skutkować również wzrostem cen srebra, co oznaczałoby ucieczkę inwestorów do bezpiecznych instrumentów finansowych.

Analiza srebraTendencję tą obrazuje powyższy wykres. Niebieski kolor to cena srebra (SI.F), natomiast różowy to para walutowa CHF/USD. Największa korelacja widoczna jest w analizie ekstremów cenowych. Najwyższe kwotowania (czerwone kwadraty) obu instrumentów miały miejsce w zbliżonym czasie. Takie samo zachowanie widoczne jest z dołkami cenowymi (zielone kwadraty). Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej dotyczącej srebra warto więc wspierać się analizą kursu franka szwajcarskiego. Choć nie jest to kryształowa kula, która w sposób klarowny określi moment otwarcia i zamknięcia pozycji, to na pewno pomoże zidentyfikować punkty zwrotne. Na prezentowanym wykresie poziom 2000 pkt. stanowił silny opór dla kursu srebra. Jest to okres pomiędzy lipcem, a wrześniem 2016 roku, kiedy to opór napotkała również para walutowa CHF/USD. Podaż okazała się na tyle silna, że w przypadku srebra, spowodowała spadki do okolic 1600 pkt., czyli o ok. 20%.

Czy wiesz że…

Temperatura topnienia srebra wynosi 961,8°C, natomiast wrzenia 2162°C.

Jak stopy procentowe wpływają na cenę srebra?

Stopa procentowa to koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Zazwyczaj wyrażona jako procent od pożyczonej sumy i mierzona w ujęciu rocznym. Organem decydującym o wielkości stóp procentowych w Polsce jest Rada Polityki Pieniężnej. Jej decyzje powodują reakcje na rynku międzybankowym, wpływając m.in. na oprocentowanie kredytów oraz lokat. Utrzymywane na niskich poziomach, po wcześniejszej serii obniżek, stopy procentowe tłumaczą, dlaczego mamy obecnie w Polsce tak niskie oprocentowanie lokat. Tani jest również kredyt. Po co to wszystko? Aby mniej oszczędzać, a więcej pożyczać, wydawać i inwestować, a tym samym doprowadzić do inflacji. W jaki sposób? Kiedy stopy procentowe są na niskim poziomie i nie opłaca się trzymać pieniędzy na depozytach, to zarówno inwestorzy, przedsiębiorcy, jak i my sami, szukamy alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest inwestycja w metale szlachetne. Dodatkowo niskie stopy procentowe to niższy koszt kredytów. Są one wtedy chętniej zaciągane przez wszystkich uczestników rynku. Mamy więcej pieniędzy, wzrasta konsumpcja, firmy zwiększają produkcję, a kiedy dochodzą do maksimum produktywności, podnoszą ceny, bo przecież na rynku jest zapotrzebowanie. W ten sposób dochodzi do inflacji.

Surowce a stopy procentowe Stopy procentowe są silnym narzędziem w rękach państwa, dzięki którym stymuluje się gospodarkę danego kraju. Mogą mieć one kluczowe znaczenie dla wyceny metali szlachetnych. Na załączonej grafice zaznaczone zostały dwa okresy, w których FED zdecydował się na interwencję na rynku. Falom obniżek 1 i 2 odpowiadają silne impulsy wzrostowe przedstawione na wykresie srebra (SI.F). Wpływ zmiany stóp procentowych na zachowanie się ceny srebra powinien być analizowany w perspektywie długoterminowej oraz połączony z innym sygnałami np. płynącymi z analizy technicznej. W dniu ogłoszenia raportu dotyczącego stóp procentowych, podawane są również prognozy analityków dotyczące spodziewanych zmian w przyszłości. Posiłkując się taką wiedzą oraz innymi sygnałami będziemy w stanie dołączyć do wiarygodnego ruchu ceny. Na chwilę obecną fakty są jednak takie, że 14 grudnia 2016 roku FED podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Zapowiedział również trzy podwyżki w 2017 roku. Spowodowało to umocnienie dolara i spadki cen srebra. Ostatnio jednak biały metal powoli odbija od dna, więc już teraz warto go mieć na oku w perspektywie budzącej się do życia inflacji.

Czy wiesz że…

Srebro jest najlepszym z metali przewodnikiem ciepła i prądu elektrycznego.

Srebrna energia!

Fotowoltaiczne drzewo w Austrii, źródło: Wikipedia

Jak już wcześniej wspominaliśmy w pierwszej części artykułu, srebro ma tysiące różnych zastosowań w różnych gałęziach gospodarki. Nic więc dziwnego, że jego przemysłowe wykorzystanie to ponad 55% globalnego popytu na ten kruszec (dla porównania złota w przemyśle zużywa się 10%).  Na co jednak warto zwrócić szczególną uwagę to to, że coraz częściej wykorzystuje się je w wytwarzaniu ogniw fotowoltaicznych, służących do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. A prognozy wskazują na bardzo silny rozwój pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Srebro jest jednym z głównych składników komórek fotowoltaicznych, które odbierają promienie słoneczne i przekształcają je w energię (90% ogniw fotowoltaicznych używa srebrnej pasty). Stanowi ono ok. 20% całego kosztu produkcji „sollarów”. Dynamiczny rozwój przemysłu fotowoltaicznego przyczynił się w 2015 roku do rekordowego zużycia srebra w wysokości 77,6 mld uncji trojańskich (2,41 tyś. ton). Ciekawostką jest również to, że dwie największe obecnie gospodarki świata, czyli Chiny oraz USA, planują w najbliższych latach ograniczyć emisję spalin, a jednocześnie zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Powyższa grafika przedstawia prognozę źródeł energii zaprezentowaną w raporcie WWF „China’s Future Generation 2.0” (cały raport dostępny tutaj). Już w 2030 roku około połowa energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Natomiast do 2050 roku może nastąpić całkowite wyeliminowanie węgla!

Czy wiesz że…

W Polsce aż 97,3% energii produkowana jest w elektrowniach cieplnych.

Najlepiej zapowiadająca się inwestycja najbliższych lat!

Metale szlachetne to bardzo dobre aktywo służące do dywersyfikacji portfela. W naszej ocenie srebro będzie jednym z surowców, którego zainteresowanie w najbliższym czasie powinno mocno wzrosnąć. Takiemu scenariuszowi sprzyja utrzymująca się niepewność na rynkach finansowych. Pogłębiające się problemy banków we Włoszech oraz opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię stwarza wiele zagrożeń. Kiedy dodamy do tego pompowanie bańki finansowej i to, jak dobrze w takich warunkach spisują się metale szlachetne, to srebro ma przed sobą świetną perspektywę. Biorąc również pod uwagę jego relatywnie niską cenę to może być ono uznane za jedną z najlepiej zapowiadających się inwestycji najbliższych lat! Tak więc jeśli kiedyś na ulicy zaczepi Cię nieznajomy mężczyzna i zaproponuje do wyboru tabliczkę czekolady i sztabkę srebra – bierz srebro!* 😀

*dotyczy również kobiet! 😀

 

12
Dodaj komentarz

avatar
6 Comment threads
6 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
investjourneyAdamIksjarek1111kaliszak Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Gosc
Gość
Gosc

Czy jakieś spółki z GPW oprócz KGHM mogą zarobić na wzrostach cen srebra ?

Deny
Gość
Deny

To może jakiś artykuł o spółkach z GPW zajmujących się odnawialnymi źródłami energii?

kaliszak
Gość
kaliszak

Mogliscie Panowie zaryzykowac z QubicGames tak jak proponowałem miesiąc temu, juz mielibyście 100% na plusie 😉 a jeszcze 11 mcy do celu i realizacji zysku…
A jakimi tematami chcecie sie zajać?
Pzdr

jarek1111
Gość
jarek1111

witam. mam pytanko bedzie dzis jakies podsumowanie ostatniego tygodnia na naszej gpw ? pozdr

Iks
Gość
Iks

Przedstawiona na wykresch zależność stopy fed i srebra jest wysoce subiektywna. Równie dobrze (a nawet lepiej) można wskazać korelację odwrotną.

Adam
Gość
Adam

Bardzo ciekawy artykuł wyjaśniający w zrozumiały sposób zależności panujące na rynkach finansowych których wcześniej nierozumiałem. Wielkie dzięki 🙋