Tydzień 213 – Scenariusz na poniedziałek

Poniedziałek godz. 9:00. Oczy całego giełdowego świata zwrócone są na InfoScan! 😀 -20%, czy -30%? Jakie będzie otwarcie (i o której godzinie 😀 )? Sprzedać PKC, czy czekać? Jeśli czekać, to może dokupić? Co zrobić? 😀 Wszyscy akcjonariusze IST zapewne już od soboty zadają sobie te pytania. Właśnie wtedy pojawiła się długo wyczekiwana przez nich decyzja FDA dotycząca dopuszczenia urządzenia MED Recorder na rynek amerykański. Niestety była ona negatywna, co oznacza, że Stany Zjednoczone mówią „NIE” dla badań bezdechu sennego za pośrednictwem InfoScan. Oczywiście braliśmy pod uwagę taki scenariusz i mamy już plan działania na nadchodzący tydzień. Jeśli jesteście ciekawi to zapraszamy do dalszej części podsumowania. Wartość naszego portfela wynosi 41.648,19 zł. Nasz zysk netto to +81,47%.

Wdrażamy plan B 🙂

No i stało się. InfoScan nie dostał zgody od FDA, a to oznacza, że ziścił się czarny scenariusz dla akcjonariuszy tej spółki 🙂 Czy jesteśmy zaskoczeni? Raczej nie. Jasne – liczyliśmy na „pozytywa”, ale liczyliśmy się także z odmową. Już tydzień temu w ostatnim wpisie pisaliśmy o takiej ewentualności, a Was, zarówno na forum, jak i facebook’u przestrzegaliśmy przed zbyt optymistycznym podejściem do tej sprawy. Tak więc zamiast liczyć już zyski z inwestycji, woleliśmy się skupić na opracowywaniu planu B. Wchodząc w IST w dużym uproszczeniu zakładaliśmy 2 scenariusze: negatywny -50% i pozytywny 100+%. Wiemy już, że dostaliśmy ten trudniejszy, ale i ciekawszy 😀 Spójrzmy więc na to co mamy na stole, czym walczymy, jak wypadamy na tle rynku i jakie mamy perspektywy zarabiania.

Karty na stół

Co mamy?

Decyzja negatywna od FDA – amerykańska instytucja (przyp. red.) zarekomendowała działania, które Spółka powinna podjąć w celu ponownego ubiegania się w oparciu o procedurę 510(k) o zgodę na dopuszczenie urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim. Zarząd Spółki, po dokonaniu szczegółowej analizy rekomendacji FDA, zamierza kontynuować działania związane z uzyskaniem certyfikatu, o których będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Spółka jednocześnie podtrzymuje plany dotyczące rozwoju w USA, z tym zastrzeżeniem, że komercjalizacja na tym rynku ze względu na brak certyfikacji ulegnie opóźnieniu w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi wskazywanych w raportach bieżących i okresowych.

Bla, bla, bla czyli nic ciekawego. Mamy negata i o USA na 1-2 lata zapominamy.

Umowa z Polmed – usługa telemedycznej diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu na rzecz pacjentów skierowanych przez Polmed. Mamy tu wynagrodzenie jednostkowe (za każde wykonanie badania), a rozliczenia z tego tytułu są dokonywane w cyklu miesięcznym. Jaki jest potencjał tej umowy? Ciężko stwierdzić. Tak więc na dzień dzisiejszy nie uznajemy jej za jakąś mega istotną. Obowiązuje ona od 25 lutego 2019 r., więc być może raport za 1Q da nam już jakąś wskazówkę.

List intencyjny z Boston Ivy – firma (przyp. red.) wyraziła wolę podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder („Urządzenie”) oraz podejmowania działań prowadzących do sprzedaży Urządzenia na terenie Indii. […] W ramach współpracy zakłada się, że Infoscan będzie sprzedawać Urządzenia i licencje na oprogramowanie do badania, a po stronie Medika Bazaar będzie promowanie rozwiązania, jego dystrybucja, zawieranie umów z klientami (lekarzami) oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi Urządzenia i systemu telemedycznego w Indiach. Warunki komercyjne współpracy zostaną ustalone w umowie dystrybucyjnej, której podpisanie planowane jest w II kwartale 2019 r.  No i tutaj już powoli wytaczamy ciężką artylerię. Dlaczego? Bo mamy tu do czynienia z firmą, która może zamówić od InfoScan urządzenia (wraz z pakietem badań) o wartości kilku, a może nawet kilkunastu milionów zł! Przynajmniej tak się właśnie stało z inną spółką z branży medycznej – Brasterem. Reakcja inwestorów? +50%! Planowane podpisane umowy w 2Q, tak więc zostały niecałe 3 miesiące. Jednak na dzień dzisiejszy wciąż mamy tylko list oraz wolę współpracy, tak więc traktujemy to mocno rezerwowo.

Umowa Europa + AfrykaUmowa obejmuje dystrybucję urządzenia na terenie francuskojęzycznych państw europejskich (Francja, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria) oraz w krajach północno-zachodniej Afryki (Maroko, Tunezja, Algieria). Umowa przewiduje rozszerzenie listy państw o inne kraje Europy, Afryki a także wybrane państwa Bliskiego Wschodu zależnie od stopnia realizacji Umowy w pierwszej, wskazanej grupie państw. W ramach współpracy Partner zobowiązuje się do promocji urządzeń MED Recorder, ich dystrybucji, a także aktywnego poszukiwania klientów i prowadzenia dla nich szkoleń w zakresie obsługi urządzenia. […] Emitent dostarcza Partnerowi sprawne urządzenia na podstawie zamówień składanych nie częściej niż raz w miesiącu. Cena podstawowa została w Umowie określona na 1.450 Euro za jedno urządzenie MED Recorder, przy czym w Umowie zawarto postanowienia przyznające Partnerowi upusty od ceny podstawowej, które są uzależnione od łącznego wolumenu zamówień dokonywanych w każdym roku obowiązywania Umowy. Na podstawie Umowy Partner zobowiązuje się do zamówienia co najmniej 20 szt. urządzeń w ciągu 30 dni od daty Umowy, a następnie co najmniej 50 szt. urządzeń miesięcznie przez kolejne 5 miesięcy obowiązywania Umowy. Po upływie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania Umowy Partner będzie dostarczać Emitentowi prognozę zapotrzebowania na ww. urządzenia na kolejne sześć miesięcy. Partner będzie dokonywał płatności za każde zamówienie w następujący sposób: 50% wartości zamówienia w momencie jego przyjęcia do realizacji przez Emitenta, 25% wartości zamówienia w momencie wysyłki urządzeń do Partnera oraz 25% wartości zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania urządzeń. 

W ramach Umowy Emitent, za dodatkową opłatą w wysokości 180 Euro za każde urządzenie (z zastrzeżeniem przyznanych upustów, o których mowa powyżej), udzieli również Partnerowi licencji na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder. […] Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, przy czym strony dopuszczają możliwość jej przedłużenia na zasadach uprzednio uzgodnionych.

To jest umowa, na której obecnie możemy bazować. Spróbujmy więc policzyć co z niej możemy wycisnąć 😀

Zabawa z liczbami

Od razu zaznaczamy, że jest to bardzo luźna analiza zrobiona na własne potrzeby. Jeśli chcecie skonfrontujcie ją z własnymi oczekiwaniami i przemyśleniami. Niech to będzie dla nas okazja do dyskusji i wymiany poglądów. A jeśli nie to przejdźcie do dalszej części wpisu. Nie jest to żadnego rodzaju specjalistyczna prognoza, rekomendacja, ani nic z tych rzeczy. Te zostawiamy biurom maklerskim i analitykom giełdowym. My działamy po swojemu. 

Ok to popracujmy trochę z tą umową na rynek Europy i Afryki. Zakładamy, że cena podstawowa wynosi 1.630 EUR (wraz z badaniem). Zakładamy, że Dystrybutor zamówi 270 urządzeń w okresie marzec-wrzesień 2019 r. Mamy więc:

270 x 1630 x 4,28 (obecny kurs EUR/PLN) = 1 883 628 zł

Przyjmijmy, że Dystrybutor ponowi swoje zamówienia na 50 szt. w kolejnych 3 miesiącach (do końca roku).

 3 x 50 x 1630 x 4,28 = 1 046 460 zł

Nie znamy wolumenów zamówień, dla których przysługują upusty. Przyjmijmy więc, że rabat wyniesie średnio ok. 15%. Za rok 2019 r. mamy więc:

(1883628 + 1046460) * 0,85 = 2930088 * 0,85 = 2 490 575 zł

Ok załóżmy więc, że przychód z tej umowy w roku 2019 wyniesie 2,49 mln zł. Jaki będzie zysk netto? Przeprowadziliśmy pewne analizy i wyciągnęliśmy średnią dla branży medycznej. Nie sugerujcie się nią jednak zbytnio, gdyż jest ona mocno poglądowa. Do jej wyliczenia przejrzeliśmy sprawozdania kilku spółek, które osiągały jakiekolwiek wyniki dodatnie, co jak się okazało w tym biznesie nie jest takie proste 😀 Przyjęliśmy, że zysk netto wynosi 10% wartości przychodów. Tak więc prognozowany przez nas zysk netto za 2019 r wyniesie:

0,1 * 2 490 575 = 249 058 zł

Pójdźmy dalej i załóżmy, że w 2020 r. Dystrybutor będzie składał stałe zamówienia na 50 szt. urządzenia miesięcznie.

Prognozowany przychód = 12 * 50 * 1630 * 4,28 = 4 185 840 zł

Z rabatem: 4 185 840 zł * 0,85 = 3 557 964 zł

Prognozowany zysk = 0,1 * 3 557 964 = 355 796 zł

Przy takim zysku za 2020 r. mamy C/Z na poziomie ok. 56 (przy kursie 4,39 zł). I przyjmijmy to za scenariusz bazowy, bardzo prawdopodobny. Czy taki C/Z nas straszy? Prawdę mówiąc tragedii nie ma, widywaliśmy dużo wyższe wskaźniki 😛 Pamiętajmy jednak, że mówimy tu o roku 2020, czyli terminie dosyć odległym. Do tego czasu może się jeszcze sporo zmienić, zarówno na lepsze, jak i gorsze. 

InfoScan vs branża medyczna

A teraz dla porównania kilka spółek z branży medycznej. Jak sami zobaczycie ciężko znaleźć tu jakikolwiek sensowny klucz 😀 My natomiast wyciągamy z tego taki wniosek, że w tym biznesie minus w zyskach netto to nic nadzwyczajnego. Jest nawet jedna spółka, która w ostatnich 12 miesiącach straciła tyle, ile sama jest warta na giełdzie 😀 Inna, mimo, że nie zarabia, to warta jest 40 mln zł. A jeszcze inna ma C/Z równe 70 i wycenę sięgającą 2 mld zł przy zyskach 30 mln zł. Dziwna ta branża, naprawdę dziwna 😀

Spółka Przychody (12 msc) Zysk netto (12 msc) Kapitalizacja
BRASTER 556 000,00 zł – 22 892 000,00 zł 24 500 000,00 zł
MEDICALG 199 404 000,00 zł 18 948 000,00 zł 118 000 000,00 zł
AIRWAY 848 000,00 zł – 915 000,00 zł 39 100 000,00 zł
VOXEL  170 411 000,00 zł 23 374 000,00 zł 280 000 000,00 zł
CORELENS 3 093 000,00 zł 56 000,00 zł 969 000,00 zł
CLNPHARMA 125 245 000,00 zł 29 697 000,00 zł 2 050 000 000,00 zł
INFOSCAN 68 000,00 zł – 1 570 000,00 zł  21 000 000,00 zł
INFOSCAN (2020) 4 185 840,00 zł 355 796,00 zł ?

Plan działania

Mamy bardzo twardy orzech do zgryzienia. Nie wiemy, jaką marżę może uzyskać InfoScan ze sprzedaży swojego urządzenia. Nie wiemy co z umową Boston Ivy (Medika Bazaar). Nie wiemy co z dokładnymi wolumenami zamówień na rynki francuskojęzyczne oraz afrykańskie. Nie wiemy o jakie kraje zostanie rozszerzona umowa. Nie znamy wysokości rabatów. Nie wiemy co dalej z FDA. Nie wiemy jaki będzie kurs EUR/PLN. Nie wiemy jaki jest potencjał kolejnych umów i kiedy zostaną one zawarte. Nie wiemy również kiedy i czy w ogóle do gry włączy się holter od ScanLink. Mamy więc bardzo dużo niewiadomych.

Zakładamy jednak, że przyjęte przez nas wyliczenia są raczej rygorystyczne, a mimo to nie wyglądają najgorzej. Weźmy pod uwagę, że obecna kapitalizacja InfoScan to 21 mln zł. Spółka natomiast cały czas się rozwija i ma przed sobą całkiem niezłe perspektywy. Tak więc jaki jest nasz plan?

Plan B.1
Kurs 3,07 zł (-30%, prognozowany C/Z 2020 = 39)  Czekamy 🙂 Mamy w tym wypadku ok 700 zł straty. To ok. 1,7% wartości całego portfela. Absolutnie nic się nie dzieje. Jakoś przeżyjemy 😀

Plan B.2
Kurs 2,40 zł (-45%, prognozowany C/Z 2020 = 31) Dokupujemy 🙂 W tym wypadku mamy ok. 1000 zł straty (ok. 2,4% wartości portfela). Tak więc za zaledwie 1000 zł możemy uśrednić cenę zakupu o połowę. Jak dla nas warto spróbować 🙂

Plan B.3
Kurs 3,50-4,00 zł. Taki scenariusz również uważamy za jak najbardziej prawdopodobny. Poranna panika i mozolne odrabianie strat w ciągu dnia. Zakończenie kilka-kilkanaście procent na minusie. W takim wypadku nie robimy nic 😛 No chyba, że dołki sięgną ok 40-50% to wdrażamy plan B.2.

Tak więc podsumowując – my na poniedziałek jesteśmy gotowi 😀 Bierzemy pod uwagę różne scenariusze, poza tymi w których Infoscan zakończy dzień na plusie. To byłby szok 😀 Nastawiamy się na najgorsze, aczkolwiek za najbardziej prawdopodobny uznajemy spadek w przedziale 10-20%. Czyli dla nas scenariusz neutralny.

InfoScan – okiem Rzeczoznawcy Majątkowego ;D

Czas na trochę prywaty ;p Treści na naszym blogu są różne. Na pewno zauważyliście, że Kamil jest bardziej fundamentalistą, a ja (Michał) technikiem. Swoją przygodę z giełdą zacząłem od analizy wykresów. Szukałem formacji trójkątów, klinów, RGR itp. Potem przerzuciłem się na analizę Price Action. Po pewnym czasie dodałem do tego zniesienia Fibonacciego, aby obecnie skupić się głównie na analizie ceny i wolumenu 😀 Każdy przebywa różną drogę. Czy w biznesie, w inwestowaniu, lub chociażby życiu. Dlatego my pokazujemy nasze spojrzenie na inwestowanie i jest ono kompilacją zmagań i doświadczenia Kamila i mojego.

Często musimy trochę odpuścić blogowanie na rzecz prywatnego życia. Ostatni czas dla mnie (Michał) był bardzo intensywny ponieważ kończyłem studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Piątek był ostatnim dniem zmagań i zakończyłem studia z wynikiem pozytywnym 😀 Teraz przede mną przygotowania do egzaminu państwowego na Rzeczoznawcę Majątkowego. Piszę o tym po to, aby wprowadzić Was do już wcześniej zapoczątkowanych zmian w treściach na blogu. Nasza zawodowa ewolucja przyczynia się również do innego spojrzenia na giełdę. Ja cały czas rozwijam się jako Rzeczoznawca Majątkowy, ale już teraz chciałbym wykorzystać wiedzę, którą zdobyłem i przełożyć ją na analizy i giełdę. Dziś więc spróbuję zmierzyć się z InfoScan i ocenić jego potencjał na najbliższe miesiące. Kamilowi wycena nieruchomości też nie jest obca, tak więc nasze połączone siły, miejmy nadzieję, że przyniosą same pozytywne rezultaty.

Wstęp Kamila o IST jest bardzo pomocny do dalszej pracy nad spółką. Moim celem jest określenie potencjalnej kapitalizacji IST po zrealizowaniu prognozowanych przez Kamila przychodach i zyskach.

Szacowania kapitalizacji spółki InfoScan na rok 2020.

Powyższa tabela prezentuje podstawowe dane, które będą nam potrzebne do oszacowania kapitalizacji IST, w podejściu porównawczym stosując technikę porównywania parami. Polega ona na porównaniu firmy (nieruchomości) będącej przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z firmami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. To jest książkowe podejście, natomiast ja podejdę do tego indywidualnie. Uznałem, że takie informacje jak przychód i zysk netto powinny mieć wpływ na kapitalizację spółki. Dlatego też w dalszej kalkulacji będą one odgrywać kluczową rolę. Warto jeszcze nadmienić, że średnia w powyższej tabeli odnosi się do danych za 2016 i 2017 rok, a wszystkie dane zostały zaprezentowane w tys. złotych.

Przed Wami kalkulacja prognozowanej kapitalizacji spółki InfoScan na rok 2020.

Cechy:

Dynamika Przychodów – liczona jest jako przychód z 2018 roku do średniego przychodu z lat 2016 i 2017. Im wyższa dynamika czyli wzrost przychodu, tym ocena wyższa.

Wzrost przychodów wpływa na poprawę zysku netto – w tej cesze oceniono czy osiągany przychód wpływa na zysk. Wycenianą spółke IST na 2020 rok, oceniono „dobrze” ponieważ przyjęto założenie, że zostanie zrealizowany prognozowany scenariusz prze Kamila i spółka osiągnie wzrost przychodów i poprawę wyniku zysku netto.

Dodatni zysk netto – w tej cesze przyjęto oceny TAK, lub NIE w zależności od tego czy ostatni rok spółka zamknęła z dodatnim zyskiem netto.

Kapitalizacja / Przychodów – Cecha ta ma na celu określenie jak „wysoko” jest wyceniana dana spółka przez inwestorów w relacji do osiąganego przychodu. Im wyższa wartość tym lepiej. Najniższa oznacza pewnego rodzaju niedowartościowanie przez rynek. Sam dobór spółek podobnych jest trudny ze względu na rozbieżność przedmiotu działań poszczególnych firm. Ponadto rynek ten jest nieduży oraz nie znamy innych czynników, które mogą mieć wpływ na wycenę poszczególnych podmiotów.

Prognozowana kapitalizacja IST wyniosła około 165 mln zł. Co nam to mówi? W długim terminie, jeżeli zostaną zrealizowane „fundamenty” zaprezentowane przez Kamila, możemy liczyć na wyższą wycenę InfoScan. Nie musi to być 165 mln zł, ale taki wzrost przychodów powinien w dużym stopniu przełożyć się na wzrost ceny akcji. Dlatego jesteśmy pozytywnie nastawienie do tej spółki.

Analiza techniczna dla Czytelników – The Farm 51

Aby zrozumieć co się dzieje na F51, rzucamy Wam najpierw obraz w ujęciu długoterminowym, wykres tygodniowy. Naszym zdaniem, od okolic marca 2018 roku do gry wszedł „gruby” gracz. Stwierdzamy tak tylko po wzroście wolumenu. Od tego momentu zakładamy więc, że kurs może być „kontrolowany” przez znaczącego inwestora, lub jego działania powinny być bardziej przejrzyste. Na podstawie tylko tego jednego wykresu, udało nam się ustalić, że poziom 10~15 zł za akcję powinien odgrywać w długim terminie bardzo mocny poziom wsparcia. 

Na wykresie dziennym z kolei widać silny obszar dystrybucji w okolicach 22,50~25,00 zł za akcję. Ten poziom powinien więc skutecznie hamować popyt.  A jeżeli dodamy do tego zgrupowanie poziomów Fibonacciego to scenariusz korekty w stronę 10~15 zł jest bardzo realny. Na ten moment nie jesteśmy w stanie dostrzec okazji do zakupów. 

Kurs: 19,70 zł

C/Z: 

C/WK: 9,46

Kapitalizacja: 123,6 mln zł

EM-Score Altmana: 7,9 (ryzyko bankructwa: małe)

F-Score:

<center></center>

 

12
Dodaj komentarz

avatar
9 Comment threads
3 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
VictorneuctInvestJourneyRadekMaciekwolny Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
olga
Gość
olga

Cześć. Czy gdybyście nie mieli ani jednej akcji Infoscan, to weszlibyście w tę spółkę po kursie 2,5 z dużym zaangażowaniem?

wolny
Użytkownik
wolny

Jakim cudem na wykresie zestawienia kursów przedstawionych wcześniej spółek z branży medycznej wyszlo Wam na CLN minus ponad 60% na przestrzeni lat skoro ta spolka od debiutu tylko rosnie i aktualnie jest na szczytach? Mabion zreszta rowniez jest na plusie. Poza tym bliskie sasiedztwo jesli chodzi o straty takich spolek jak braster czy airway chyba raczej sukcesem nazwac nie mozna 🙂 minus to w koncu minus i to nie maly i jakby nie bylo infoscan rowniez wykazuje tendencje spadkowa. Wyglada to na szukanie pozytywow wsrod najgorszych spolek w branzy.

Maciek
Użytkownik
Maciek

Ta wycena Infoscan to jakiś spóźniony Prima Aprilis ? Strasznie życzeniowo.

Radek
Gość
Radek

witam czemu sprzedaliście Vistulę?? miało być info i nic..

trackback

[…] InfoScan – a jak już o usypianiu mowa, to mamy od tego swojego człowieka. Ostatnio w głębokiej depresji po tym, jak nie został wpuszczony do USA na nasz obóz przygotowawczy. Do tej pory nie może biedak dojść do siebie. No, ale my wciąż w niego wierzymy i inwestujemy swój czas i pieniądze, by przywrócić go do pełni sił. Ustaliliśmy więc wspólnie plan działania na ten rok jeśli chodzi o jego największy atut, czyli Med Recorder. Ma być z nim obecny na co najmniej 10 rynkach (obecnie 3). Liczymy również, że Bayard Medical (ten od Francji) zwiększy swoje zamówienia ponad… Czytaj więcej »

Victorneuct
Gość
Victorneuct

Skmlbg yperkd http://ciamedusa.com/ eastern cooperative masterful to patients have to severe Coronary Vascular.

Victorneuct
Gość
Victorneuct

„Its hydrothorax machines the cure the highest quantity of. buy cialis Too the dry had undetected deal

Victorneuct
Gość
Victorneuct

One location genotypes the route the principles proof and can. cialis dosage We are extraordinarily to try buy cialis online overnight shipping.

Victorneuct
Gość
Victorneuct

Or if they say it’s willing otc cialis hemostatic meds (perocet 10500 4x superficially) that don’t even tory